Declaració Responsable Covid 19


Protocol de mesures preventives contra el contagi del virus Covid-19

Normativa d'accés als Pavellons de Palau, Pont Major i Vila-Roja de Girona

El present protocol recull les mesures i recomanacions a seguir a les instal·lacions esportives municipals de la ciutat de Girona i el seu ús durant les diferents activitats esportives que es duguin a terme i més concretament als Pavellons de Palau, Pont Major i Vila-Roja.

Aquestes mesures s'indiquen en base al que estableix el Pla del Desconfinament del Sector Esportiu a Catalunya, dictat per la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física en coordinació amb el Comitè directiu del PROCICAT, d'acord amb el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i l'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya, així com també estableix la Resolució LT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Aquesta normativa està sotmesa a la temporalitat i consideració per part del Procicat i la Secretaria General de l'Esport, així com la consideració de l'Ajuntament de Girona en funció de l'evolució del risc de contagi vinculat a la transmissió del virus COVID-19.